ΙΟΒΕ: Αύξηση 18% στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στο διάστημα Ιανουαρίου/Ιουνίου 2015

ΙΟΒΕ: Αύξηση 18% στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στο διάστημα Ιανουαρίου/Ιουνίου 2015

Ηπιότερη του αναμενόμενου, αλλά μακρύτερης διάρκειας εκτιμά ότι θα είναι η ύφεση στην οικονομία, το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών...