Προστασία των αγροτών και των προϊόντων της , στις εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε. , ζητούν οι εξαγωγείς οπωροκηπευτικών.

Προστασία των αγροτών και των προϊόντων της , στις εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε. , ζητούν οι εξαγωγείς οπωροκηπευτικών.

Η προστασία των παραγωγών, των προϊόντων τους καθώς και η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις συμφωνίες με τρίτες χώρες, αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» των προτάσεων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίου Φρούτων και Λαχανικών (EUCOFEL), στην εν εξελίξει διαβούλευση της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ανανεωμένη εμπορική πολιτική για μια ισχυρότερη Ευρώπη».

Τις εν λόγω προτάσεις συνυπογράφει και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS, ο οποίος είναι μέλος της EUCOFEL και επισημαίνει την ανάγκη για μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από πλευράς της Ε.Ε. αναφορικά με τη διασφάλιση των ιδίων πρωτοτύπων εισαγωγών των γεωργικών προϊόντων με αυτά που επιβάλλονται και στους ευρωπαίους παραγωγούς.

Αναλυτικά σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που έδωσε στην δημοσιότητα ο Ειδικός Σύμβουλος – εκπρόσωπος του INCOFRUIT – HELLAS, κ. Γεώργιος Πολυχρονάκης, αναφέρονται τα εξής:

«Η FruitVegetablesEUROPE συμμετείχε στον κοινωνικό διάλογο για «Aνανεωμένη εμπορική πολιτική για μια ισχυρότερη Ευρώπη» και διατύπωσε τα σχόλια της

Η Ευρωπαϊκή Ένωση FruitVegetablesEurope, EUCOFEL*, μέλος της οποίας είναι o Σύνδεσμός μας Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών Incofruit-Hellas απέστειλε σήμερα 14/9 τα σχόλια της για να συμβάλει στην εν εξελίξει διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για «Aνανεωμένη εμπορική πολιτική για μια ισχυρότερη Ευρώπη» , τα οποία και προσυπογράψαμε

Η FruitablesEUROPE και τα μέλη της συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό και επηρεάζονται από την εμπορική πολιτική της ΕΕ. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε την ευκαιρία να συμβάλουμε στην αξιολόγηση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία θεσπίζει ένα πλαίσιο δράσης για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η εμπορική πολιτική μπορεί να συμβάλει στην ταχεία και βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη.

Συμπερασματικά η FruitablesEUROPE

θεωρεί ότι η μελλοντική εμπορική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να υπερασπίζεται και να προωθεί τους ευρωπαίους γεωργούς και τα προϊόντα της ΕΕ και να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες.

Υπό αυτή την έννοια, απαιτείται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από την ΕΕ για να διασφαλιστεί ότι όλες οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής πληρούν ακριβώς τα ίδια πρότυπα που επιβάλλονται στους ευρωπαίους παραγωγούς. Εκτός από αυτές τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, είναι επίσης ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια βιωσιμότητας κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Για την FruitablesEUROPE, η μελλοντική εμπορική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:

-η ευρωπαϊκή γεωργία δεν υπονομεύεται στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες·

-τα εισαγόμενα προϊόντα τηρούν τα ίδια πρότυπα παραγωγής με εκείνα που επιβάλλονται στους ευρωπαίους παραγωγούς, τόσο στη συμβατική όσο και στη βιολογική γεωργία·

-οι ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων παραγωγής της ΕΕ και εκείνων τρίτων χωρών·

-υφίσταται πραγματική αμοιβαιότητα με εξίσου συμφέρουσες εμπορικές παραχωρήσεις και ευκαιρίες για κάθε μέρος·

-είναι ισότιμο και δίκαιο άνοιγμα της αγοράς για όλους τους τομείς της ΕΕ·

-Συνοχή μεταξύ του ανοίγματος νέων αγορών και των πραγματικών δυνατοτήτων εξαγωγής των οπωροκηπευτικών προϊόντων της ΕΕ σε τρίτες χώρες·

-αναγνώριση της ΕΕ ως ενιαίας οντότητας για τη διαπραγμάτευση των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων·

-τα πρωτόκολλα εξαγωγής είναι εύκολα και γρήγορα διαπραγματεύσιμα.

-αποτελεσματική εφαρμογή και αυστηρός έλεγχος των υφιστάμενων συμφωνιών σύνδεσης/ΣΕΣ με τρίτες χώρες·

-επιτυγχάνονται οι στόχοι που προβλέπονται από τις συμφωνίες σύνδεσης/συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

-Η παρακολούθηση της αγοράς της ΕΕ και η εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή της κατάρρευσης της ευρωπαϊκής αγοράς οπωροκηπευτικών.

Ο Σύνδεσμός μας ζητά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων να στηρίξει αυτές τις θέσεις ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε η αναθεώρηση να καταστεί δυνατή το συντομότερο

Η πρόταση αυτής της ανανέωσης-αναθεώρησης ικανοποιεί αφ ενός τις ανάγκες της ευρωπαϊκής γεωργίας και θα συμβάλλει αφ ετέρου στη διατήρηση της βιωσιμότητας του παραγωγικού ιστού και της χώρας μας».

Συνοδευτικά αρχεία :

Οι θέσεις της EUCOFEL στα αγγλικά

Πηγή : agro24.gr