Δημοπρατήριο Golden Farm

Δημοπρατήριο Golden Farm

Ποιοι Είμαστε

Συνδυάζοντας την εμπειρία, τη γνώση και την εξειδίκευση, η Golden Farm αποτελείται από μια ομάδα νέων ανθρώπων που έχουν ως κοινό σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας πιστοποιημένων προϊόντων προς τους καταναλωτές.

Παράλληλα προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους παραγωγούς, με απόλυτη διαφάνεια στις συναλλαγές, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικής δημοπράτησης.

Τι Κάνουμε

Η Golden Farm καθιερώνει τη χρήση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης εξασφαλίζοντας διαφανείς διαδικασίες για τους παραγωγούς και τους εμπόρους, με σκοπό την αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού και τον εξορθολογισμό της αγοράς.

Στην Golden Farm γνωρίζοντας τις ανάγκες του παραγωγού και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του, εγγυόμαστε:

-ποιότητα υπηρεσιών

-ασφάλεια

-διαφάνεια

-αξιοπιστία

Παράλληλα, δίνοντας έμφαση στη σωστή διαλογή των προϊόντων εξασφαλίζουμε καλύτερη τιμή για τον παραγωγό.

Η εγγραφή στην Golden Farm είναι δωρεάν! Ταυτόχρονα στηρίζοντας την προσπάθεια των νέων αγροτών, η Golden Farm προσφέρει δωρεάν μεταφορά για τα προϊόντα τους.